Senaste nytt

Mimmis Värld

Mimmis Värld är ett koncept bestående av böcker, låtar och filmer på Youtube samt tips och råd till föräldrar som är framtaget för att stimulera barns språkutveckling, skapat av logopederna Jim Gustafsson och Fredrik Hammarstedt. 

Mimmi-böckerna bygger på vetenskap om hur barn utvecklar språk samt på forskning gällande språkstimulerande strategier föräldrar kan använda. Böckerna har ett språkutvecklande helhetsperspektiv och passar bra både för barn med typisk eller sen språkutveckling.

Hör Mimmis låtar på Youtube här och spana in Mimmis Världs hemsida här.

Öppna meny
Stäng meny